Serwis

W zakres naszej działalności wchodzi:

 • montaż platform nowych i używanych
 • demontaż platform
 • remonty kapitalne i naprawy bieżące
 • przegląd konserwacyjne
 • naprawa i przeróbki zabudów kontenerowych
 • izolacja i uszczelnianie kontenerów
 • wykonanie i naprawa drzwi kontenerowych
 • naprawy powypadkowe

Ponadto stale współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie rejestracji podestów ruchomych, żurawi, bramowców, hakowców i podnośników koszowych oraz wykonywania badań okresowych. Przerejestrowujemy urządzenia na nowego użytkownika a także wyrejestrowujemy je.


W zakres badania odbiorczego UTB [Urządzenie Transportu Bliskiego] wchodzi:

 • przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej w języku polskim
 • wydanie poświadczenia prawidłowego zamontowania urządzenia
 • przygotowanie opisów i protokołów technicznych urządzenia, wykonanie zdjęć urządzenia oraz tabliczek znamionowych
 • w razie potrzeby tłumaczenie deklaracji zgodności lub innych niezbędnych dokumentów
 • przeprowadzenie badania (obecność konserwatora, zalegalizowane ciężary)
 • opisanie urządzenia numerem ewidencyjnym, wystawienie książeczki przeglądów konserwacyjnych

 

Zasady przeprowadzania badań Urządzeń Transportu Bliskiego:

 1. Chęć przyjazdu na badanie należy zgłosić minimum dzień wcześniej telefonicznie bądź osobiście.
 2. Do wykonania badania odbiorczego (legalizacji) lub zmiany użytkownika urządzenia wymagane jest podpisanie Wniosku przez Eksploatującego (pieczątka firmy i czytelny podpis właściciela firmy). Wniosek można odebrać u nas osobiście lub wyślemy na podany adres e-mail. Bez poprawnie podbitego i podpisanego Wniosku nie jesteśmy w stanie wykonać badania. Wniosek można również pobrać na stronie UDT. 
  Wniosek do UDT
 3. Badanie kontrolne nie zostanie przeprowadzone bez księgi rewizyjnej urządzenia, należy zabrać także książeczkę konserwacyjną, w przypadku jej braku wystawiamy nową.
 4. Jeżeli urządzenie nie jest całkowicie sprawne należy się najpierw umówić na naprawę, następnie na badanie.
 5. Co pół roku powinno się wykonać przegląd konserwacyjny urządzenia.
 6. Od 01.01.2015 r. nie regulujemy opłat za badania za klienta. Wszelkie rachunki za badania UDT zostają wysyłane przez Urząd na adres Eksploatującego urządzenie.

Posiadamy szereg uprawnień w zakresie konserwacji, obsługi oraz modernizacji:

 • Podestów ruchomych - K/02/00065/12, K/02/00010/16, K/02/00036/03, O/02/01198/09
 • Żurawi przenośnych - K/02/00146/08, K/02/00147/08, O/02/01195/09, O/02/01196/09
 • Hakowców - K/02/00125/06, K/02/00126/06
 • Dźwigników - K/02/00176/09, K/02/00177/09
 • Wózków jezdniowych podnośnikowych - K/02/00124/06, O/02/01197/09

W razie pytań chętnie odpowiemy na nie podczas kontaktu telefonicznego.

Zapraszamy!